Kontakt

Biuro Szkoły Chow Gar Kung Fu Łódź

tel: 693 315 127 ,  emai: biuro@chowgar.com.pl

Ośrodek Kultury Fizycznej Kung Fu

Nip: 815 166 44 52

Regon: 101470615

Nr konta : 51 1050 1461 1000 0091 3002 9821

 

Zajęcia prowadzone są:

  na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr. 111

Łódź ul. Jaracza 44-46 skrzyżowanie z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej


ZAŚ OD 3 GRUDNIA PRZENOSIMY SIĘ DO WŁASNEJ SALI !!!

UL. KRZEMIENIECKA 2, ŁÓDŹ